O projekcie

Projekt Yes for everybody! prowadzony jest przez organizację Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych przy współpracy z młodzieżą, decydentami, współpracownikami, instytucjami unijnymi i międzynarodowymi, edukatorami i lokalną społecznością.

Czas trwania: 31.05.2022 – 31.05.2024

Jako młodzi ludzie zrzeszeni w organizacji zauważyliśmy problem nieświadomości społeczeństwa w temacie migrantów, czego konsekwencją jest brak zrozumienia i tolerancji. Nie akceptujemy ich ze względu na różnice językowe, pochodzenie czy wyznawaną religię. Uważamy, że uświadamianie społeczeństwa w temacie tolerancji jest bardzo potrzebne, szczególnie w kraju, który stał się azylem dla uciekających przed wojną Ukraińców.

Celem naszych działań jest zwiększenie świadomości i umiejętności młodych osób w przeciwdziałaniu dyskryminacji w swoich lokalnych środowiskach. Chcemy pokazać w jaki sposób wpływać na władze, aby następnie przejść do debaty z decydentami politycznymi. Kolejne działania będą skupiały się na nauce i wdrożeniu przez młodzież kampanii społecznościowej (online lub lokalnie).

Wypracujemy rekomendacje dotyczące przeciwdziałania nietolerancji w dwóch wersjach językowych – polskiej oraz angielskiej, a następnie udostępnimy je instytucjom unijnym i międzynarodowym, takim jak Komisja Europejska, Parlament Europejski czy FRONTEX. Będą one również dostępne na tej stronie internetowej.

Osoba kontaktowa: Kacper Stawiński, office@sla.org.pl