Strona główna

Yes for everybody!

Projektem Yes for everybody! chcemy zwiększyć wiedzę i kompetencje młodzieży w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Przewidujemy 4 działania, które będą skupiały się wokół debaty z decydentami politycznymi i tworzenia kampanii społecznościowych.

Projektem Yes for everybody! chcemy zwiększyć wiedzę i kompetencje młodzieży w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Przewidujemy 4 działania, które będą skupiały się wokół debaty z decydentami politycznymi i tworzenia kampanii społecznościowych.

Działania 📝

Nasze działania podzielone są na 4 elementy i realizowane będą w Łodzi, Kutnie i Piotrkowie Trybunalskim lub Bełchatowie.

warsztat symulacyjny, podczas którego uczestnicy zdobędą umiejętności przygotowujące ich do debaty z decydentami.

debata z decydentami politycznymi

• pokażemy uczestnikom jak tworzyć kampanie społecznościowe lokalnie i online

stworzenie przez uczestników kampanii odnoszącej się do tematyki projektu

Założenia 💡

zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności młodych osób o tym jak skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji w lokalnych środowiskach

• zwiększenie wiedzy, kompetencji i umiejętności młodych osób o tym jak efektywnie wpływać na władzę

wypracowanie rekomendacji z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji młodzieży do wdrożenia przez decydentów na wyższym szczeblu

• szerzenie wśród lokalnych społeczności idei dążenia do większej świadomości i weryfikacji informacji dotyczących migrantów, uchodźców