Debata oksfordzka z udziałem łódzkich harcerzy

W debacie wzięła udział młodzież, która miała możliwość argumentacji swoich poglądów dotyczących dyskryminacji. Wprowadzeniem do tematu była symulacja obrad parlamentu, podczas której mieli za zadanie stworzyć działania przeciwko dyskryminacji w swoim konkretnym kraju, wcześniej przez nich wylosowanym. Czynnikiem, który mieli wziąć pod uwagę to aktualny stan migrantów w kraju: jaka to grupa, jak jest traktowana itp.

Następną częścią była dyskusja w Parlamencie na temat tego, dlaczego takie działania powinny zostać wszczęte oraz przygotowanie wspólnego projektu dla Unii Europejskiej odnośnie dyskryminacji. Po tej części, Weronika Misztal – decydentka oraz wolontariuszka trzech organizacji przeciw dyskryminacji, odpowiedziała na pytania odnośnie jak walczyć z dyskryminacją na lokalnym poziomie wobec grup z innych narodowości. Opowiedziała również o swoich doświadczeniach i wyłoniła zwycięski zespół podczas debaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *