Jak skutecznie przeciwdziałać dyskryminacji w środowiskach lokalnych? Rekomendacje młodzieży

Współczesne społeczeństwa często stoją wobec wyzwań związanych z dyskryminacją, która może przybierać różne formy i dotyczyć różnych grup społecznych. Przemoc, wykluczenie, uprzedzenia i nierówności są realnymi problemami, które wpływają na życie wielu ludzi, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i społecznym. Dlatego też niezwykle istotne jest poszukiwanie skutecznych strategii przeciwdziałania dyskryminacji, zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym.

Debata ekspercka na temat skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji w środowiskach lokalnych stanowiła istotne forum, które umożliwiło zgłębienie tej kwestii z perspektywy teoretycznej i praktycznej. Niniejsza publikacja stanowi zbiór rekomendacji młodzieży z miast takich jak Łódź, Piotrków Trybunalski i Kutno.

Kluczowym celem debaty było wypracowanie konkretnych strategii działania, które będą mogły być wdrożone w środowiskach lokalnych, aby skutecznie przeciwdziałać wszelkim formom dyskryminacji i promować równość, tolerancję oraz szacunek dla różnorodności.

  • Rekomendacje w języku polskim
  • Rekomendacje w języku angielskim

Wkrótce zapytamy Państwa o status wdrożenia rekomendacji. Liczymy na pozytywną informację zwrotną!

Otrzymują:

  • Komisja Europejska,
  • Parlament Europejski,
  • FRONTEX,
  • Katarzyna Kotula, Ministra do spraw Równości,
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
  • Ministerstwo Sprawiedliwości,
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • 2824 jednostki samorządu terytorialnego (314 powiatów, 1461 gmin wiejskich, 238 gmin miejskich, 711 gmin miejsko-wiejskich, 66 miast na prawach powiatu, 16 województw i 18 dzielnic m.st. Warszawy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *